Spolek Staré Sovinecko

Doporučujeme

Hřbitov v Kočově

Jsme velice rádi, že se souhlasem pana Ing. Josefa Havlíka, starosty obce Moravskoslezký Kočov, a našeho příznivce, můžeme zveřejnit na našich stránkách nebývalou proměnu kočovského hřbitova.  Ano, ta proměna je opravdu neskutečná.

Svědčí o tom, že jsou stále ještě mezi námi lidé, kterým není lhostejné to, co se v historii našich obcí událo, chtějí ji poznávat, s pokorou a pietou ji berou a především se tak i chovají. Jsou si vědomi toho, že bez řádného poznání naší historie, není možné rozumět a orientovat se v současnosti.

Pan ing. Havlík dokazuje, že patří mezi ty,kteří mají zájem historii poznávat a především svými činy i napravovat. Napravovat to, na co bychom zrovna hrdi být neměli.  Pepo, díky.

Lomnice listopad 2016          Ing. Jaroslav Jelínek,  předseda Spolku staré sovinecko

Vesnické muzeum v Malé Štáhli.

(Motto: kdo nezná svoji historii, nemá právo na budoucnost.)

                Obec Malá Štáhle, v zájmu vytváření historického povědomí občanů v celém rozsahu historie obce t. zn. od roku 1540, realizovala projekt „Vesnické muzeum obce Malá Štáhle“. Muzeum je umístěno v Obecním domě obce Malá Štáhle, bližší informace je možno získat na internetových stránkách obce www.malastahle.cz.

Cílem bylo zdokumentovat a uchovat pro budoucnost informace o vzniku obce, stěžejní výrobní činnosti v katastru obce, zemědělství, rýžování zlata v řece Moravici, těžbu stavební břidlice, pěstování a zpracování lnu. Záměr byl realizován v Integrovaného programu rozvoje venkova v roce 2013, oblast turistického ruchu, který má obec, v rámci programu mikroregionu Rýmařovsko.

Dovolujeme si Vám nabídnout návštěvu muzea, např. v rámci výletů v průběhu celého roku. Návštěva je bezplatná, lze ji domluvit krátkou cestou na tel 554 286 057, 724 104 718 (starosta) či 734 537 008 (místostarosta).

Těšíme se na vaši návštěvu.


sdružení Staré Sovinecko doporučuje tyto publikace: