Spolek Staré Sovinecko

Napsali o nás

PŘEDNÁŠKA GALERIE LAUTNER V MOHELNICI  25.2.2020

e-mail z Mohelnice

 Řád německých rytířů nám na Galerii Lautner do Mohelnice přijel přiblížit PhDr. Tomáš Niesner, historik, pracovník Národního památkového ústavu, práce z novodobých dějin, mj. z období tzv. normalizace, pracovník Muzea v Bruntále. Dokonalý přednes, výborná připravenost profesionála, obsáhle informace o historii řádu od 6 století po současnost. Naprosto dokonalý přehled. Řád je spojen s historií hradu Sovinec a Bouzov a se zámkem v Bruntále. Pan Niesner nás ohromil množstvím historických kontextů s naším regionem. Moc děkujeme. Dále se představil Spolek Staré Sovinecko, v čele s panem Jaroslavem Jelínkem, který nám představil rozsáhlý sortiment starých kronik, přeložených z němčiny. Kroniky jsou z období přelomu 19. a 20. století, často i z předválečného období. Spolek jich vydal zatím 17, vždy věnovaných obci z regionu Sovinecka. Přednáška se nám moc líbila.
Děkuji návštěvníkům a přednášejícím.
IMP
Bc. Ivana Mertová Pobucká
kurátor, dramaturg

Galerie Lautner
Kostelní náměstí 2
Mohelnice

 

E-MAIL  Z  Třeštiny

 

Spolek staré sovinecko

Lomnice u Rýmařova

 

Vážení přátelé,

v sobotu dne 22. června jsem byl hostem na vaší akci k uctění památky obětí zajateckého tábora v Lomnici v době druhé světové války. Dovolte mi, abych tímto poděkoval  vašemu předsedovi panu Ing. Jaroslavu Jelínkovi a vám všem za skvělou organizaci celého pietního aktu a jeho vysokou úroveň. Projevy sezvaných hostů, vašeho předsedy i samotný náboženský obřad při vysvěcení kříže na mě udělaly hluboký dojem a s vaším dovolením budu své pocity tlumočit paní Mileně Městecké z Prahy, která mi přislíbila je dále předat  panu Triakinovi, pracovníku ambasády Ruské federace, který má na starost i rusk&e acute; válečné hroby a jistě si se zájmem zprávu z Lomnice přečte.

Ještě jednou děkuji za pozvání a nevšední zážitek.

 

Váš Jiří Nesét, kronikář obce Třeština

E-MAIL  Z  VÍDNĚ

------- Původní e-mail ----------

Od: Silvio Berlini <silvio.berlini@fastwebnet.it>
Komu: jaroslav.jelinek@staresovinecko.cz
Datum: 27. 5. 2019 13:40:55
Předmět: att. Ing. Jaroslav Jelin
ek - book Jirikov/Krizov/Techanov 201

Dear Ing. Jelinek

I write in english and further down in german hoping You might understand me.

I have been 3 weeks ago in the area of Jirikov and found and bought by chance Your highly interesting book of 2016.

 

My grandfather Bruno Schwab (son of Vinzenz Schwab) was born 1896 in Jirikov (Girsig) and moved 1918 to Vienna. I found still the house of his father existing in Jirikov 33.

In Your book on pages 31, 35 and 37 are photos and postcards of my family and it would interest me very much to see. Maybe there are more available. In the book it is written that the material is from the archive of Mrs Ladislava Sedeho.

Could I kindly ask You for Your help?

 

I will be in Jirikov area also from 31.5. to 02.06.2019.

Thanks a lot

 

 

Sehr geehrter Ing. Jelinek

I war vor 3 Wochen in Jirikov und habe Ihr sehr interessantes Buch von 2016 zufällig kaufen können.

Mein Grossvater Bruno Schwab (geboren 1896 von Vinzenz Schwab) kam in Jirikov (Girsig) zur Welt und zog 1918 nach Wien. Ich fand das Haus der Familie noch intakt in Jirikov Nr. 33.

In Ihrem Buch auf den Seiten 31, 35, 37 befinden sich Potos ind Postkarten die von meiner Familie stammen. Ich wäre sehr interessiert dieses Material sehen zu dürfen oder noich weiteres Material zu entdecken. Sie schrieben in Ihrem Buch, dass dieses Material aus dem Archiv von Frau Ladislava Sedeho stammt.

Darf ich Sie um Ihre Hilfe bitten?

 

Ich bin vom 31.5. bis 2.6.2019 wieder in Girsig.

 

 

Translation from Google translator

Vážený pane Ing. Jelinek
Píšu anglicky a dál německy, doufám, že mi porozumíš.
Byl jsem před 3 týdny v areálu Jiříka a našel a koupil náhodou Tvoje velmi zajímavá kniha roku 2016.

Můj dědeček Bruno Schwab (syn Vinzenze Schwab) se narodil v roce 1896 v Jihlavě (Girsig) a přestěhoval se do Vídně. Našel jsem ještě dům svého otce v Jiříkově 33.
Ve vaší knize na stranách 31, 35 a 37 jsou fotografie a pohlednice mé rodiny a mě by velmi zajímalo. Možná jsou k dispozici více. V knize je napsáno, že materiál je z archivu paní Ladislava Sedeho.
Mohl bych Vás požádat o vaši pomoc?

Budu v Jiřkovsku také od 31.5. do 02.06.2019.
Díky moc

 

Silvio Berlini

Meissauergasse 2A/3/39

1220 Vienna

Tel. 0043 681 4394494

 

Přednáška v Uničově 17.4.2018

 

  Téměř šest desítek zájemců o historii našlo cestu do malého sálu Městského kulturního zařízení v Uničově. V rámci pravidelných vlastivědných přednášek a besed pořádaných Spolkem přátel uničovských muzeí proběhla dubnová přednáška o historii Sovinecka. Přednášku vedl Ing. Jaroslav Jelínek, předseda občanského sdružení Staré sovinecko 2013.

   V první části přednášky představil přednášející projekt sdružení, jeho krátkou historii, vydavatelskou činnost a předsavil i plány do budoucna. Ve druhé části se přednášející věnoval jednotlivým obcímpatřícím historicky i územně k Sovinecku v době, ve které je zachytily staré německé kroniky jednotlivých obcí.

   Neunavoval posluchače nekonečným tokem dat, ale hovořil zcela konkrétně o každé obci na základě zápisů z kronik. Fakta doplňoval drobnými historkami z vlastní práce ve sdružení.

   Přednáška byla vhodně doprovázena obrazovými materiály, dobovými i současnými pohlednicemi a fotografiemi. A jestliže přednášející při zahájení přednášky upozornil na fakt, že je to jeho první veřejná přednáška, pak lze konstatovat, že se svého úkolu zhostil na výbornou!  Potlesk všech přítomných na závěr přednášky byl toho pádným důkazem.

   Účastníci této přednášky také ocenili možnost zakoupení překladů kronik jednotlivých obcí, v lákavé knižní úpravě. Přednáška zcela určitě posluchače nezklamala a mnohým doplnila jejich poznání historie blízkého Sovinecka.

 

Vladimír Urbánek,

Sdružení přátel uničovských muzeí

 

Jsem velice rád, že práce spolku Staré sovinecko je mnoha lidmi oceňována. Ale tento dopis mě obzvlášť potěšil, nejen kvůli obsahu, ale také kvůli jeho půvabné formě…

Region 19.5.2015

Bruntálský deník

Na stránkách Bruntálského Deníku si můžete přečíst rozhovor s Františkem Rechtorikem: Historie je mi pořádným koněm


 

Rozhlasová reportáž o o.s. Staré Sovinecko

Odkaz na rozhlasovou reportáž o občanském sdružení Staré Sovinecko  - Český rozhlas Ostrava dne 18.11.2013

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3009375


 

Článek z časopisu HEIMAT  ZEINTUNG září/říjen 2013

Cesta do Lomnice od 28.4.2013 do 4.5.2013

Cestu podnikla Christer Armbruster, Franz a Mechthild Kolbovi. Dne 2. května jsme si prohlédli Lomnici. Fotografie je z místa,  kde stávala busta císaře. Dnes tu stojí zvonička se zvoncem, který oznamuje především události radosti a smutku místních občanů. Pan Jelínek na zvon zazvonil, což u nás probudilo vzpomínky na dětství.

Fotografie je pořízena při společné procházce Lomnicí. Paní Arbruster společně s manželi Kolbovými nás ochotně informovali o tom, která rodina ve kterém domě nebo na kterém místě bydlela.


 

 Rýmařovský Horizont 19/2013


 

Bruntálský Region č.38 ze dne 17.září 2013