Spolek Staré Sovinecko

Břidličná

Břidličná, dříve Frýdlant nad Moravicí, leží na soutoku řeky Moravice a potoka Polička na rozhraní Nízkého a Hrubého Jeseníku. Součástí  města Břidličná jsou dvě místní části – Vajglov a Albrechtice.

První osada v místě dnešní Břidličné byla pravděpodobně Skalka.O této původně české osadě pochází první zmínka z roku 1320. V letech 1320 – 1350 měla být údajně osídlena Němci. Zda tomu tak bylo však nelze dokázat. První písemné zmínky o Břidličné však pochází až z roku 1492, kdy se v Zemských deskách olomouckých uvádí název Frýdlant, jenž byl v 19. Století doplněn o nad Moravicí. Osídlení místa souviselo s těžbou a zpracováním rud. Většího významu nabylo městečko až v 19. století.

Oblast dnešní Břidličné náležela původně majetku olomouckého biskupství a od počátku 15. století  k sovineckému panství. Po Bílé Hoře převzal majetek Řád německých rytířů, který jej vlastnil až do roku 1930. V roce 1950 byl Frýdlant nad Moravicí přejmenován na Břidličnou.

V minulosti městečko několikrát zpustlo. Bylo zničeno hlavně uherskými  a rakousko – pruskými válkami

a třicetiletou válkou. V plném rozsahu bylo městečko obnoveno až v roce 1574. Osmnácté století znamenalo pro městečko vznik skelné huti a pivovaru. V té době zde byla založena rovněž první přádelna lnu , která zanikla až v roce 1930.

Nejznámější památky v Břidličné, která je rodištěm významného mineraloga, profesora Albína Heinricha (1785 – 1864), stojí na Náměstí Svobody. Jde o jednolodní renesanční římskokatolícký kostel sv. Tří králů postavený roku 1577, barokní sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1766 a starokatolický kostelík ,vystavěný v letech 1907 – 1911 v jednoduchém gotickém stylu. Pozornost si zaslouží dům č.p. 72 z roku 177 na Kopečku, který je typickou ukázkou zdejší lidové architektury předminulého století.

Členění obce

Části obce

 Název

  • Česky Břidličná (1869 Fridland, 1880-1890 Frídlant nad Moravicí, 1900 Frýdlant nad Moravicí, 1910 Fridland nad Moravicí, 1921-1950 Frýdlant nad Moravicí), německy Friedland an der Mohra.
  • Česky Albrechtice u Rýmařova (1869-1880 a 1921-1930 Albrechtice, 1890-1910 Albrechtice též Helvíkov), německy Olbersdorf.
  • Česky Vajglov (1869-1910 Veiglov), německy Weigelsdorf.

použito:encyklopedie Wikipedie