Spolek Staré Sovinecko

Veveří

Veveří

Obec se nachází asi 11 km od Rýmařova, v pahorkaté, lesnaté krajině, v nadmořské výšce 575m,  jihovýchodně od Obecního kopce, kde pramení říčka Sitka. Kdysi tu vedla stará obchodní cesta z Huzové do Kněžpole.

První zmínky o obci  jsou z počátku 14. století, kdy je biskupským lénem. Nazývala se Einsiedel (poustevna). Ves patřila k sovineckému panství. Během husitských válek a následných bojů mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem po r.1468 zcela zpustla. V polovině 16.století byla znovu osídlena, což dokumentuje i listina Kryštofa z Boskovic, v níž přikazuje v r.1547 rychtáři Hanuši Rutterovi  „aby tato pustá ves jako ostatní osazena byla“. V této listině se poprve objevuje pojmenování Aichhorn.

První zpráva o zákupní rychtě pochází z r.1596, kdy ji majitel Kašpar Kašlík  prodává Matesu Hanyskovi. V roce 1609 žilo v obci 9 usedlíků, včetně rychtáře. Ke zdejší rychtě patřil i mlýn a 1,5 lánu půdy.

Škola je ve Veveří uváděna v r.1798. Jednalo se zřejmě o jednotřídní školu, která byla později nahrazena novou školní budovou, sloužící svému účelu až do r.1945. V roce 1791 se uvádí v obci 39 obydlených domů a v r.1900  35 obydlených stavení. S odsunem Němců v r.1945 získává obec charakter rekreační vesnice.

V roce 1791 byla postavena kaple sv. Jeronýma, jako pozdně barokní jednolodní stavba se hřbitovem, obklopeným kamennou zdí. V dokumentech z roku 1749 je na obecní pečeti vyobrazena sedící veverka mezi dvěma větvemi a nápisem DORF AYCHHORN.