Spolek Staré Sovinecko

Paseka

Na Pasece věnoval po prvé r. 1373 Pavlík ze Sovince své manželce Kačně z Kunštátu vdovi věno. Paseka byla příslušenstvím hradu sovineckého od r. 1370 a brala tak podíl na osudech tohoto hradu.

Ves leží 10 km sv. od Uničova na dobré, výnosné půdě a slula vždy zámožnosti. R. 1326 bylo zde již počítáno 24 lánů orné půdy, 2 krčmy a mlýn. Podle urbáře sovineckého z r. 1609 bylo tu 77 samostatných usedlých hospodářů, z nichž 30 půlláníků, 12 tři čtvrtiny láníků, ostatní byli jednou čtvrtinou nici a jen 8 domkařů. Všichni osadníci měli ryze česká jména až na 18 hospodářů; byla tudíž Paseka v XVL. Stol. Ještě převážně českou vsí. V polovici XVIII. Stol. Bylo 49 sedláků a 18 čtvrtláníků, ale již valně poněmčených.
Podle urbáře z r. 1609 platilo se v XVI. Století v Pasece z jedné čtvrti lánu vrchnosti o sv. Jiří a sv. Václavě 5gr. 2 den., 3 vejce o velkonocích, 3 kuřata o vánocích, ovsa o vánocích 2 čtvrti. Domkaři po 3 gr.; výkupu za stráž na hradě Sovinci platila rodina po 4 gr. ročně. Robota: Dva dny úhor orati, vláčeti, pro vesno orati, den podmítati a orati a všechno obilí, které naroste tam, kde orali, sekati, sbírali, hrabati, vázati, v mandele skládati a do stodoly voziti. Jiné povinnosti byly: hnůj voziti, seno sklízeti, ročně každý 6 vozů dřeva na hrad Sovinec dovézti, na lov choditi, místo od úmrti 7 tučných kyt a jiné pocty o svátcích dávati, o sv. Michalu 2 dobré krávy.Válka 30letá změnila sociální, náboženské a národnostní poměry ve vsi důkladně, ač netrpěla tolik, jako Troubelice a Šumvald. Mimo 69 osedlých s 2170m, polí bylo ke konce XVII. stol. 19 nově osedlých se 775 m. Zachovaly se obce, účty z r. 1680, v nichž poznamenáni jsou všichni poplatníci pasečtí.