Spolek Staré Sovinecko

Velká Štáhle

První zmínky o obci jsou dle kroniky datovány mezi 11.  a 13. Stoletím, ale první listinné záznamy jsou až z roku 1492. Obyvateli byli od vzniku obce Němci, a to až do odsunu v roce 1945. V roce 1960 byla Velká Štáhle sloučena se střediskovou obcí Břidličná, k osamostnění došlo v roce 1990.

Dominantou obce je kostel Nejsvětější Trojice z roku 1606, ve slohu pozdně gotickém, vyhlášený roku 2003 historickou památkou. Za shlédnutí stojí dvě kapličky, památníky válečným obětem 1. a 2. Světové války, budova bývalé školy z roku 1909, mateřská škola – výstavní budova z roku 1898, původní budova nádraží z roku 1885 – technická památka a štola z období středověku.

Obyvatelé se živili původně zemědělstvím, těžbou rud, zlata a břidlice. Roku 1894 postavila firma Krisch v obci závod na výrobu hřebíků a drátů, ale již v roce 1896 odkoupila továrnu firma Ludwig Damböck z Vídně,která přestavěla závod na výrobu krajek. V roce 1870 firma Löhner vybudovala v obci závod na výrobu zemědělských strojů.Průmyslový charakter obce zůstal zachován do dnešního dne. V obci sídlí významný strojírenský závod a firma zabívající se výrobou nápojů a oxidu uhličitého.

K významným rodákům patří Herrman Wanke, předák rakouské sociální demokracie. Krátce zde působil pozdější šumperský děkan Kryštof Alois Lautner, který byl odsouzen v čarodějnickém procesu k smrti upálením.