Spolek Staré Sovinecko

Stránské

Stránské  (něm.Zechitc)

Leží 6 km jihovýchodně od Rýmařova. Název se objevuje kolem roku 1492, roku 1545 se již vesnice připomíná jako pustá. V sovineckém urbáři k roku 1609 víme o Czechitz a z r.1618 už Teutsch-Zechitz. Kostel sv.Kateřiny a farnost založena roku 1616 Janem starším Kobylkou z Kobylího, roku 1768 zasažen bleskem, opraven byl r.1780. Zpočátku byla fara protestanská. Nejdříve spadala do farního obvodu v Jiříkově a později v Albrechticích. Od roku 1855 byla ve vesnici zřízena škola, dříve chodil do Stránského dvakrát týdně učitel z Albrechtic. Roku 1869 Stránské mělo 520 obyvatel, roku 1880 502 a v roce 1945 476 obyvatel.