Spolek Staré Sovinecko

Karlov

Karlov ( něm.Carl )

Leží 15 km severně od Uničova v lesích mezi Pasekou a Sovincem. Název obce je v českém znění doložen z roku 1492. Karlov náležel vždy k Sovinci, jeho součástí byl až do zrušení poddanství. Byla to spíše horská, nijak bohatá vesnice. Před rokem 1749 bylo obyvatelstvo převážně české a po tomto roce se vesnice poněmčila. Karlov spadal do farní oblasti v Pasece. V roce 1850 byl jako samostatná obec začleněn do politického okresu Litovel, soudní okres Uničov. V roce 1909 do politického okresu Šternberk. Roku 1960 se stal místní částí obce Paseka a součástí okresu Olomouc.