Spolek Staré Sovinecko

Valšovský Důl

Valšovský Důl, známý dříve jako Valšovský Žleb, najdeme na nejjižnějším okraji Rýmařovska,

při silnici ze Šternberka do Rýmařova Nevelká osada vyniká hned několika zvláštnostmi.

Především je to její poněkud „mlhavá" historie související s tím, jak se lokalita v minulých stoletích střídavě objevovala na mapách a zase mizela, neboť pustla a byla znovu osídlována. Díky tomu mátla historiky, kteří ji nejednou ztotožnili s poměrně vzdáleným Valšovem nebo s rovněž zpustlou osadou Waszow nedaleko Kněžpole.
Druhá zvláštnost této lokality souvisí s minulostí poměrně nedávnou. Při reorganizaci správních celků na počátku tisíciletí došlo k jejímu rozdělení na dvě části spadající k různým krajům, na severnější a menší Valšův Důl, přináležející ke kraji Moravskoslezskému, a jižnější, větší Valšovský Důl, spadající již do kraje Olomouckého. Valšův Důl se stal místní částí Jiříkova, Valšovský Důl je jednou z ulic Dlouhé Loučky.
Valšovský Důl nemá dominantní sakrální stavbu - kostel či kapli. I v minulosti se tu vyskytovaly pouze drobné církevní památky. To svědčí o tom, že osada vždy bývala velmi malá a nepočetně obydlená, mnohdy jen rázu samoty, a přimknutá k jinému sídlišti, k Dlouhé Loučce nebo k Sovinci. První záznam o její existenci pochází již z roku 1264, kdy se v listině biskupa Bruna uvádí spolu s osadami Býkovice a Jiříkovice také Volšov (Olšov - dle řeky Olšavy, nynější Oslavy).
Valšovský Důl přesto nabízí architektonickou památku, a to rázu průmyslového. O historii zdejší papírny a také o drobných sakrálních stavbách Valšovského Dolu pojednává článek Jána Kadlece Kříže pod křídly sovy.
K drobným památkám Valšovského Dolu patřila zděná kaplička z 19. století s oltářem sloužícím na procesí Božího těla. Strop kaple byl vymalován modrou barvou se stříbrnými hvězdami. Dnes je z ní bohužel garáž pro auto. Nedaleko odtud, na křižovatce, stával ještě na začátku 70. let dvacátého století dřevěný kříž s ukřižováním Krista na plechu.

Významnou památkou býval také pěkný kamenný kříž s ukřižovaným Kristem před vjezdem do papírny. Všechny památky bohužel zmizely po vystěhování obyvatel německé národnosti.

(Použitá literatura: KADLEC, Ján. Kříže pod křídly sovy. Drobné památky Valšovského Dolu. Zelení a doba 6/2007; NOVÁK, Jaromír - KAREL Jiří. Zpráva o archeologicko-historickém výzkumu počátků města Rýmařova a okolí 1969-1975, Krnov 1977; PINKAVA, Viktor. Unčovský

a Rýmařovský okres, Brno 1922; TUREK, Adolf. Místopisný rejstřík obcí Severomoravského kraje. Díl II. M-Ž, Opava 1974.)
Podle článku Jána Kadlece a Zdenky Přikrylové (Ján Kadlec a ZN: Matoucí osada Valšovský Důl, Rýmařovský horizont 7/2008, SVČ Rýmařov) zpracoval M. Marek.